vrijdag 24 juni 2011

Feiten over Cannabis

Hasj en wiet werkt ontspannend en maakt vrolijk, zorgeloos (= vaak het gewenste effect). Cannabis stimuleert de afgifte van een stofje in de hersenen, anandamide. Dit stofje heeft invloed op: slaap, emotionele belevingen, eetlust en het kunnen verwerken van informatie. Hasj en wiet zijn meestal 1 - 2 weken aantoonbaar in bloed of urine, soms is het langer aantoonbaar. De werkzame stof THC wordt opgeslagen in vetweefsel en is in uitzonderingsgevallen tot tot wel 30 dagen na gebruik aantoonbaar, dit kan gebeuren na langdurig gebruik. Bij bezit van 5 gram cannabis of 4 henneplanten (buitenwiet!) zal de politie niet optreden, wel kan zij de cannabis in beslag nemen. Als de planten onder kunstlicht staan, is het wel verboden. Als je hasj en wiet vermengt met tabak, rook je ook tabak. Behalve teer, koolmonoxide, en THC krijg je dan ook nog het zeer verslavende nicotine binnen. Van alle mensen die beginnen met blowen gaat 10% na enige tijd het dagelijks gebruiken. Het THC gehalte varieert sterk, de concentratie THC in Nederwiet varieert tussen de 3,8% en 23,7%. Nederwiet bevat gemiddeld 16% THC. Buitenlandse wiet bevat gemiddeld 6% THC, de sterkte varieert tussen 0,6% en 14.6%. De weinig verkochte Nederhasj bevat gemiddeld 29,1% THC, de sterkte van Nederhasj varieert echter van 5,1% - 52,9%. Buitenlandse hasj bevat 13,4% THC, de sterkte van buitenlandse hasj varieert van 2,3% - 23,5%. De sterkte van buitenlandse hasj benadert de sterkte van Nederwiet tot op enkele procenten (16,1%). De meeste Nederlandse wiet is sterker dan de buitenlandse. In veel koffieshops wordt veel "white" wiet als sterk verkocht. "Witte" en andere wietsoorten, zoals haze kunnen echter even zwaar zijn. Uit onderzoek blijkt dat de duurdere wiet veelal sterker is dan goedkopere wiet. Het gemiddelde THC-percentage in Nederwiet is wat lager dan vorig jaar (16,0% in 2007, 17,5% in 2006 en 17,7% in 2005.)

Werking / bijwerking

Gebruikers noemen als werking:
Ontspannen, vrolijke, opgewekte stemming.
Prikkeling fantasie.
Gevoelsversterker, openheid, minder geremd.
Zintuigen (zien, horen, ruiken voelen, proeven) werken intensiever en subtieler.
En de volgende bijwerkingen:
Onrust, angstig, paranoia
Denk - en geheugenproblemen
Vaak: droge mond, rode ogen, duizelig, hartkloppingen en minder vaak: misselijk en hoofdpijn.

Soorten cannabisplanten met verschillend effect

Er zijn twee hoofdsoorten hennepplanten: de Cannabis Sativa en de Cannabis Indica. De meeste planten zijn kruisingen. Van de werkzame stoffen in hasj en wiet zijn THC en CBD het belangrijkst. De Cannabis Sativa bevat vooral THC (= tetrahydrocannabinol ). De Indica bevat naast THC ook wat meer CBD (=cannabidiol).

De effecten verschillen: een hoog THC gehalte geeft een high opgewekt, fantasieprikkelend gevoel terwijl cannabis waarin naast THC ook voldoende CBD zit meer een stoned, soms sloom makend effect heeft. De CBD maakt je armen en benen zwaar. Sterke en zwaar aanvoelende wiet bevat veel THC en voldoende CBD. Cannabidiol werkt kalmerend en angstremmend en vermindert de kans op psychosen na blowen. Hoe minder CBD in verhouding tot de THC, des te meer kans op angst en onrust. Mensen die angstig en paranoia worden van wiet, kunnen verwachten dat zij van buitenlandse hasj met meer CBD rustiger blijven. Nederhasj bevat weinig CBD. Wiet met veel THC zonder CBD zou je "paranoiawiet" kunnen noemen. Als cannabis met tabak wordt gerookt, heeft de tabak een dempend effect.

Risico's op korte termijn:

Roken van hasj en wiet heeft invloed op het geheugen, de concentratie en het opnemen van informatie. Uit enkele studies blijkt dat het afhankelijk van de dosis van enkele uren tot ongeveer een dag of twee kan duren voordat dit effect helemaal verdwenen is. Hasj en wiet kunnen soms verkeerd vallen. Je voelt je dan ziek en angstig. De kans dat dit gebeurt, is het grootst bij beginnende gebruikers of bij blowers die nerveusgespannen zijn. Hasj en wiet kunnen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn een psychose opwekken of deze verergeren. Ook kunnen hasj en wiet een terugval in de psychose veroorzaken.

Risico's op lange termijn:

Roken van hasj en wiet is schadelijk voor de longen. Bij verbranding van hasj en wiet komen net als bij tabak koolmonoxide en teer vrij. Koolmonoxide is slecht voor hart- en bloedvaten en teer is slecht voor je longen. Hasj en wiet kunnen eventueel je persoonlijke ontwikkeling in de weg staan. Vooral als je dagelijks blowt om je prettig te kunnen voelen. Als je dan dagelijks blowt, kun je geestelijk afhankelijk worden. Je hebt wellicht wat meer nodig om het effect te voelen (=tolerantie). Uit onderzoek blijkt dat geestelijke afhankelijkheid optreedt bij ongeveer 10% van de cannabisgebruikers. Dat is meer dan vroeger gedacht werd. Cannabis is echter minder verslavend dan tabak, cocaine en opiaten. Bij stoppen kunnen zij ook enige tijd lichte onthoudingsverschijnselen krijgen zoals: wat onrustig, zweten en slechter slapen. De hersenen van jongeren zijn gevoeliger voor negatieve effecten van blowen. De reden is dat die hersenen nog in ontwikkeling zijn.

Genetische aanleg speelt hierbij ook een rol. Maar voor alle jongeren geldt dat blowen het risico op een psychose vergroot. Hoe jonger men blowt, hoe vaker men blowt en hoe meer men neemt, des te groter de kans op psychosen of andere problemen met denken, herinneren, concentreren. Uit recent onderzoek blijkt, dat blowen door jongeren meer risico's heeft dan men tot een paar jaar geleden dacht. Onderzoekers stellen dat blowen ook meer negatieve effecten heeft voor (volwassen) mensen met een verhoogde kwetsbaarheid. Het gaat hier dan om mensen met een verhoogde kans op psychosen, angst, depressie en andere emotionele stoornissen. De negatieve effecten van cannabis ontstaan als gevolg van de combinatie van cannabis met de individuele kwetsbaarheid van die mensen.

Het geheugen en de concentratie: lange termijn efecten.

Blowen door jongeren heeft een negatief effect op het geheugen, de concentratie, het denken. De reden is dat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. De onderzoeksgegevens die hieronder worden besproken, gaan over volwassenen. Voor jongeren die gaan blowen, zijn de risico's groter.

Uit recent Nederlands onderzoek onder mensen die gemiddeld 1900 joints hadden gerookt, blijkt dat er na twee weken stoppen met blowen geen grote, permanente negatieve verschillen zijn met niet-blowers voor wat betreft het geheugen en de concentratie. Er is onder deze blowers na het stoppen een zeer beperkte achteruitgang in het functioneren van het geheugen die voor de praktijk van alledag niet van belang is. Uit dit onderzoek waarbij men met magnetische golven in de hersenen heeft gekeken, blijkt wel dat de hersenen van blowers afwijkend functioneren. We kunnen hieruit concluderen dat blowen wel invloed heeft op de hersenen, maar dat de prestatie van de hersenen maar in zeer geringe mate achteruit gaat en dat dat voor het dagelijks leven geen duidelijke gevolgen heeft.

Uit onderzoek onder mensen die zeer excessief gebruiken (meer dan 19000 joints) blijkt dat blowen hier na het stoppen waarschijnlijk wel tot een forse achteruitgang van het geheugen en de concentratie leidt. Om onderzoekstechnische redenen is dit wel waarschijnlijk, maar nog niet geheel bewezen.

Cannabis en psychose.

Veel jongeren met een psychose blowen of hebben eerder in hun leven fors geblowd. Blowen kan het ontstaan van een psychose/schizofrenie bevorderen. De kwetsbaarheid voor het ontstaan van psychosen na het gebruik van cannabis is niet voor iedereen gelijk. In een recente studie is aangetoond dat cannabis de kans op het ontstaan van psychosen sterk vergroot bij mensen:
- met een verhoogde genetische kwetsbaarheid.
- bij een aantoonbare aanleg voor psychosen.

Maar voor iedere jongere geldt dat blowen het risico op een psychose vergroot. Hoe jonger je begint, hoe vaker en hoe meer je neemt, des te groter het risico. Je weet van jezelf niet tot of je een verhoogde kwetsbaarheid hebt, of niet. Er zijn wel bekende risicogroepen:

- mensen met psychiatrische ziekten / psychische stoornissen in hun familie.
- Mensen die eerder een psychose hebben gehad, zijn eveneens verhoogd kwetsbaar.
- Mensen die negatief, heftig of bizar op blowen reageren. Dus als je ernstig verward of panisch reageert na blowen, is dat een signaal dat je er niet goed tegen kunt.

Dosis

Omdat het THC gehalte nogal verschilt, is het moeilijk een dosis aan te geven. Meestal zijn de duurdere soorten sterker. Afhankelijk van de verhouding tussen THC en CBD is de cannabis tripperiger of meer sloommakend.

Bij roken wordt meestal een kwart tot een halve gram hasj of wiet genomen. Ervaren gebruikers voelen goed aan wanneer ze genoeg hebben. Bij de sterkere soorten wordt dan wat minder van een joint genomen dan bij de lichtere soorten. Onervaren gebruikers nemen vaak teveel waardoor ze goed ziek kunnen worden.

Bij eten is de hasj en wiet verwerkt in een bijvoorbeeld een cake (spacecake). De hoeveelheid THC die je bij het eten van een spacecake binnen krijgt, is moeilijk te bepalen. Je voelt niet aan wanneer je genoeg hebt. Voor je weet heb je teveel binnen. Als je eet moet je wachten (minstens anderhalf uur) tot het begint te werken en in tussentijd niet nog een stuk nemen. Je krijgt dan teveel binnen en kunt niet meer terug.

Tips, voor, tijdens en na gebruik:

Diep inhaleren is niet nodig. De werkzame stoffen worden direct na inademen opgenomen.
Als je niet weet hoe sterk het is, neem een klein trekje en wacht een minuut tot twee minuten voordat je de volgende trek neemt. Een goede coffeeshop licht je voor over de soort en het te verwachten effect: high of stoned en de sterkte. Geef aan welk effect je prettig vindt. Wil je cannabis sativa of canabis indica of een mix. Ervaren gebruikers weten welke soort en dosis ze prettig vinden. Beginners nemen vlug teveel en worden daardoor onnodig ziek. Als je hasj en wiet eet (spacecake of hasjbonbons) wacht dan rustig het effect af. Neem niet nog een stuk want dan krijg je teveel binnen. Neem nooit spacecake tijdens een vreetkick. Het effect komt later dan bij een volle maag dan bij een lege maag. Bij een lege maag is het piekeffect hoger maar duurt het effect korter.

Gebruik met mate:

Dus niet iedere dag, maar af en toe of in het weekend. Als je elke dag blowt, probeer dan eens een of twee dagen per week niet te blowen. Gebruik voor je plezier en niet om stress of achterliggende problemen weg te blowen. Gebruik in de vrije tijd dus niet op school, studie of werk. Onder invloed van cannabis vermindert je geheugen en concentratie vermogen. Als je je hersens echt nodig hebt (moeilijk proefwerk of tentamen) blow dan twee dagen van te voren niet. Gebruik niet in verkeer en niet als je zwanger bent. Minder je gebruik of stop ermee wanneer je door gebruik belangrijke dingen laat liggen.

Combinaties

Bij combinaties van cannabis met andere drugs zien wij vaak per individu of per keer verschillende effecten. Wees voorzichtig met alcohol. De combinatie kan misselijkheid en hoofdpijn veroorzaken. De combinatie is echter niet extra gevaarlijk. Je bent echter sterker onder invloed en dat kan risico's geven. De combinatie met alcohol zorgt ook voor een verdere achteruitgang van de rijvaardigheid. Over de combinatie met XTC melden gebruikers verschillende ervaringen: cannabis heeft geen effect, het verlengt het effect of het vlakt het effect af. De combinatie met paddestoelen kan de paddotrip kalmeren maar kan ook leiden tot een heftige, onvoorspelbare trip. Sommige gebruikers zeggen ook dat later tijdens het blowen eerder beleefde paddo-effecten opnieuw kunnen optreden. Als je medicijnen slikt, raadpleeg dan eerst een arts. Sommige medicijnen werken minder goed. Anderen juist weer sterker. Medicijnen tegen psychose hebben minder effect als je blowt.

Eerste hulp

Soms valt de hasj en wiet verkeerd. Je wordt dan ziek en angstig. Zoek dan een rustige plek en eet of drink iets zoets. Raak niet in paniek. Bij blowen is na een uur het ergste voorbij. Je lichaam verwijdert in die tijd de werkzame stoffen. De verschijnselen als gevolg van cannabisgebruik zijn nooit levensbedreigend. Het helpt om een vriend of vriendin bij je te hebben die je gerust kan stellen.Deel!

comments powered by Disqus