zondag 16 oktober 2011

Video: Tijdreizen bestaat wel degelijk, oordeel zelf!

Met tijdreizen doelt men op het terugreizen in de tijd of het sneller of langzamer vooruit reizen dan een andere snelheid van vooruit reizen in de tijd (bijvoorbeeld de snelheid die door de tijdreiziger normaal gevonden wordt).

Bij de huidige stand van kennis van de wetenschap is niet gebleken dat dit mogelijk is. Er wordt echter gemeend dat reizen naar de toekomst in principe wel mogelijk is. Albert Einstein stelt in zijn algemene relativiteitstheorie dat tijd relatief is. Dit houdt in dat de tijd langzamer gaat naarmate een persoon zich steeds sneller voortbeweegt door het universum.

Het begrip tijdreizen is altijd een inspiratiebron geweest voor fictie. Hierin gebeurt dit vaak met behulp van een tijdmachine. Echter er zijn dingen die niet te verklaren zijn zoals de volgende video's u laten zien.Deel!

comments powered by Disqus