zondag 19 februari 2012

Toch bonussen voor NS Personeel, de NS is totaal ontspoord!

In de jaren tachtig van onze vorige eeuw kwam ook de NS aan de beurt. Het bedrijf werd –net zoals vele andere nutsvoorzieningen – toendertijd ‘geprivatiseerd’.

Deze mode werd vooral ‘gedragen’ door prominente Pvda-ers, mensen die in het algemeen in hun latere carriere toevalligerwijze commissaris en captains of industry werden.

Zo ook de NS. Weliswaar bleef het aandelenpakket voor de volle 100% in handen van de overheid, werd het treinkaartje alleen al duurder om de bonussen en dividenten uit te keren. Reizen per trein niet meer ten nutte van het algemeen maar als geldmachine voor een corrupte elite.

Het NS was vanaf het eerste moment van oprichting één bedrijf, net zoals de gemeentelijke en provinciale energiebedrijven, afvalverwerking, woningbouwverenigingen, etc . Alle noodzakelijke levensbehoeften voor de burger waaraan nu lekker wordt verdiend. En zoals we uiteraard allen weten, ten koste van een goede service. Met een kwaliteit van dienstverlening welke goed was voordat deze a-sociale prestigeslag plaatsvond.

De toenmalige NS was gewoon integraal verantwoordelijk voor de dienstregeling, het onderhoud aan rails en treinstellen, en de infrastructuur.Eén directie, één verantwoordelijkheid, tegen kostprijs. Geen poespas en geen strijkstokken. Bedrijfmatig bekeken is er nooit een argument of reden geweest om dergelijke nutsvoorzieningen voor de leeuwen van een grijpgrage markt te gooien. Geen andere dan status en hebzucht.

Voor de toekomstige aandeelhouderselite was het opsplitsen van de NS in twee bedrijven, dus twee keer zo veel commissarissen en onkostendeclaraties. Een vervoersbedrijf NS en een infrastructurele toeleverancier ProRail. De kaartjesboer verkoopt stoelen als deze uberhuapt al beschikbaar zijn. En de railschuiver verhuurt puntje A naar B. Niet meer dan louter twee factuurfabrieken met aandelenvolumes. Reizigers! Oh ja, die zijn er ook nog. Inmiddels met een neutraal woord ‘consument’ geworden. Het had net zo goed iets te lang wachten in de rij van Albert Heijn kunnen zijn. En de minister schijnt niets te kunnen doen. Tenminste niet totdat het huidige contract verloopt!

En wat mij nu opvalt in de gewichtige discussie die de zogenaamde deskundigen en politici er over uitbraken? Dat ze er allemaal geen klote verstand van hebben en dus volkomen uit hun nek lullen. Ten eerste omdat deze van de ontstaansgeschiedenis van de NS totaal geen weet schijnen te hebben. Niemand zich de privatiseringsterreur nog voor de geest weet te halen, maar vooral het totale amateurisme welke deze ‘lulijzers’ tentoonspreiden in hun worsteling naar oplossingen. Met deze onbekwame amateurs moeten we het blijkbaar doen.

Beste minister! Als 100% aandeelhouder van de NS kunt u een aandeelhoudersvergadering bijeenroepen hoor? Kunt u in deze vergadering een directie heenzenden hoor? En kunt u een nieuwe directie voordragen hoor? Opdracht tot het samenvoegen van NS en ProRail geven hoor? Hoe machteloos kan je zijn? De vraag is meer hoe ondeskundig?

In de jaren tachtig zijn vele arbeiders de straat opgegaan tegen deze toenmalige 'schuivende panelen-elite'. Al de door de arbeiders destijds aangevoerde bezwaren zijn uitgekomen. En er is niemand van de 'mannen-macho-pikken parade' die dat nu durft toe te geven. Labbekakken zijn het! En dan hebben we het over dezelfden die ons pensioen lopen op te vreten.

Ernst van Damme.

Deel!

comments powered by Disqus