maandag 12 maart 2012

"Dagblad De Pers failliet"

,,Dan zijn we de beste en grootste krant van Nederland. Er zijn dan, denk ik, geen drie gratis kranten meer, maar ik weet niet hoeveel er verdwijnen en al helemaal niet welke.''

Dit antwoordde hoofdredacteur Jan Jaap Heij van De Pers op 21 januari op de vraag waar zijn gratis dagblad over 5 jaar staat. ,,De voorspelling is niet uitgekomen'', verzucht Heij maandagavond. Zijn 5 jaar oude krant verdwijnt. Krantenbedrijf Wegener en uitgever Mountain Media trekken de stekker eruit. Het dagblad werd commercieel geen succes. De exploitatie was niet winstgevend te maken.

,,Het is buitengewoon verdrietig dat het zo is gelopen'', zegt de hoofdredacteur. Helemaal als een donderslag bij heldere hemel was de onheilstijding van maandag niet. ,,Er waren natuurlijk tekenen'', weet Heij. Maar als het dan zover is, is de klap groot.''

Heij: ,,We hebben de afgelopen tijd wel 52 varianten doorgenomen om te kijken of en hoe we door zouden kunnen gaan. Geen een was sluitend te krijgen. Een betaalde krant? Ja, die zat daar ook bij.''

Met het verdwijnen van De Pers verliezen 45 mensen hun baan. Eind van de maand al moeten ze op zoek naar een andere werkgever.

Volgens Heij waren de vele steunbetuigingen en reacties na het slechte nieuws een troost voor de medewerkers.

Bron: ANP

Dagblad De Pers stopt per 30 maart. Vandaag hebben Koninklijke Wegener NV en Mountain Media BV, de uitgever van Dagblad De Pers, overeenstemming bereikt over beëindiging van de commerciële exploitatie van De Pers door Wegener.

Hiermee komt na 5 jaar een einde aan wat wel de eerste gratis kwaliteitskrant in de wereld werd genoemd. In die periode heeft De Pers een grote schare trouwe lezers aan zich weten te binden. Binnen de journalistiek gold De Pers als verfrissend, kwalitatief sterk en origineel. Helaas bleef de commerciële exploitatie structureel achter bij de verwachtingen.

Dagblad De Pers werd eind 2006 opgericht door investeerder Marcel Boekhoorn, waarna tientallen miljoenen euro’s werden geïnvesteerd in de titel.

In maart 2009 sloot Mountain Media een overeenkomst met uitgeverij Koninklijke Wegener NV, waarbij Wegener tegen betaling van een vaste jaarlijkse vergoeding de volledige commerciële exploitatie van De Pers overnam. Als aanvulling op het bestaande portfolio van regionale dagbladen zou De Pers landelijke adverteerders naar Wegener moeten trekken. Bovendien zouden synergievoordelen worden behaald op het gebied van druk, distributie, IT en redactionele samenwerking.

Vanwege de sterk verslechterde omstandigheden op de advertentiemarkt slaagde Wegener er helaas ook niet in om de commerciële exploitatie van De Pers te verbeteren. Wegener verwacht niet dat deze situatie de komende jaren significant zal verbeteren. Dit heeft ertoe geleid dat Wegener heeft aangegeven geen andere oplossing te zien dan de samenwerking met Mountain Media te beëindigen.

Wegener en Mountain Media hebben vandaag overeenstemming bereikt over beëindiging van de exploitatieovereenkomst, waarbij Wegener een afkoopsom betaalt van € 45 miljoen. De afkoopsom zal door Mountain Media worden aangewend om het merendeel van haar bestaande verplichtingen te voldoen.

Voor aandeelhouder Marcel Boekhoorn, tot nu toe trotse eigenaar van de krant, is er geen andere mogelijkheid dan de krant te staken. De positie van De Pers op de advertentiemarkt was al zwak terwijl de marktomstandigheden naar verwachting verder zullen verslechteren.

Marcel Boekhoorn: 'Ik dacht dat het mogelijk zou zijn om een winstgevende, gratis kwaliteitskrant voor de Nederlandse markt te maken en heb daarom veel geld in het project geïnvesteerd. Maar helaas werkte de advertentiemarkt niet mee en is het ook Wegener niet gelukt om betere resultaten te behalen. Het is een grote teleurstelling voor alle betrokkenen dat we daarom hebben moeten besluiten om de krant op te heffen. Ik blijf ontzettend trots op het in de afgelopen vijf jaar bereikte resultaat: een prachtige krant gemaakt door een getalenteerde redactie en met veel trouwe en enthousiaste lezers.'

Ben Rogmans, mede-oprichter en directeur-uitgever van Dagblad De Pers: 'Het is een ongelofelijk verdrietig maar ook begrijpelijk besluit. We hebben de afgelopen jaren een vrolijke, optimistische, tegendraadse kwaliteitskrant gemaakt, met een geheel eigen en uniek geluid in de Nederlandse journalistiek. We hebben keihard en met veel toewijding en creativiteit gewerkt. De betrokkenheid van het personeel, journalisten en niet-journalisten, bij de krant is enorm. Voor hen is dit een grote klap.'

Er wordt momenteel gewerkt aan een financiële regeling voor het personeel van dagblad De Pers. Alle bestaande contracten met externe leveranciers zullen in goed onderling overleg worden beëindigd.

Bron: De PersDeel!

comments powered by Disqus