woensdag 27 juni 2012

Video: Geert Wilders de vlaaienkoning geeft onderkoningschap aan Mark Rutte

DEN HAAG - In het Kamerdebat over de Eurotop van morgen en vrijdag hebben veel fracties kritiek geuit op de houding van premier Rutte. PVV-leider Geert Wilders noemde Rutte „de ongekroonde koning van Zuid-Europa” vanwege zijn steun aan probleemlanden als Griekenland, Spanje, Portugal en mogelijk Cyprus. Volgens CDA-fractievoorzitter Van Haersma Buma moet Rutte zich positiever uitlaten over Europa.

Eerder zei Buma al dat Rutte in Europa wat anders zegt dan tegen de Nederlandse kiezer. Volgens PVV-leider Wilders moet 'de schizofrenie' stoppen. D66-leider Pechtold zei dat Rutte in een Europese spagaat zit. Samson (PvdA) wil geen premier met twee gezichten, zo zei hij.

'Helder en eenduidig'

Een meerderheid van de Tweede Kamer eist van het kabinet dat dat in de toekomst in aanloop naar belangrijke Europese besluiten in de eurocrisis „helder en eenduidig” communiceert over de standpunten van het kabinet. D66, PVV, PvdA, SP en GroenLinks dienden daarover een motie in. De vijf partijen vormen een ruime Kamermeerderheid.

D66-leider Alexander Pechtold, die de motie indiende, sprak van een „tik op de vingers” voor premier Mark Rutte. De vijf partijen vinden dat de uitleg die Rutte in Nederland geeft over Europese crisismaatregelen „niet geheel overeenkomt met zijn uitleg en optreden in EU-verband”.

Draagvlak

De vijf partijen stellen ook dat Rutte „met het oog op draagvlak in de Kamer en samenleving en voor de helderheid van het kabinetsbeleid uitgebreid en inhoudelijk moet reageren op voorstellen van andere EU-leiders”. De meningen van het kabinet over actuele zaken moeten ook tijdens het reces naar de Kamer worden gestuurd, aldus de motie. De Kamer gaat eind volgende week met reces, tot begin september.

In een andere motie sporen CDA en D66 het kabinet aan om bij de uitwerking van de plannen die EU-president Herman Van Rompuy op tafel heeft gelegd initiatief te nemen. Volgens indiener Sybrand van Haersma Buma van het CDA moet Rutte een actievere houding aannemen in het Europese debat.

Bankenunie

Rutte zei woensdag in het debat dat een bankenunie en Europese obligaties niet meer zijn dan pijnbestrijders of spierversterkende middelen zouden zijn voor Zuid-Europa.Volgens Rutte zijn in de jaren na de kredietcrisis van 2008 de verschillen in economische kracht tussen verschillende EU-landen duidelijk geworden. Lagen de rentes op staatsobligaties in 2008 overal nog ongeveer even hoog, inmiddels zijn de verschillen groot. Alleen door te hervormen kunnen de economieën weer op een gelijk niveau komen, aldus Rutte.

„Nu pleiten voor een bankenunie is in feite het probleem van de Italiaanse banken neerleggen bij de Nederlandse belastingbetaler”, zei de premier. Hij wil een bankenunie niet tot doel stellen, maar wil wel stap voor stap in die richting. Maar dat mag niet betekenen dat Nederland zich zo'n bankenunie „in laat rommelen”. Het is voor de premier 'ja, mits', maar pas nadat er Europees toezicht is en de banken in Zuid-Europa al hun „rommel” hebben opgeruimd.

Verkiezingsdebat

Eerder lag SP-fractievoorzitter Roemer nog onder vuur in het debat, dat op bepaalde momenten veel weg had van een verkiezingsdebat. PvdA-leider Diederik Samsom beschuldigde Roemer ervan „onbeperkt de geldkraan van de ECB te willen opendraaien” toen Roemer zei dat de Europese Centrale Bank (ECB) staatsobligaties van zuidelijke landen moet opkopen om de economie te stimuleren.

Volgens Geert Wilders van de PVV heeft de SP „twee gezichten” als het om Europa gaat. „Ik wil Roemer nog net geen eurofiel noemen, maar het is daar niet ver van vandaan”, zei hij toen de SP-leider niet kon zeggen of hij altijd tegen een politieke unie in Europa zal blijven.

Bron: Telegraaf

Deel!

comments powered by Disqus