donderdag 21 juni 2012

Met video: Wat snapt de SGP niet aan "Liever Turks dan paaps"?

Sommige politieke uitdragers van de "Joods-Christelijke cultuur" in Nederland willen moslims letterlijk de mond snoeren. Ze zien ’de Islam niet als een verrijking van Nederland’, persoonlijk heb ik in geen enkele religie een verrijking voor Nederland gezien maar dat daar gelaten.

De fundamentalistische SGP wil de mond snoeren van moslims die vanaf Nederlandse minaretten een gebedsoproep willen doen. De vijfmaal daagse klaagzang vanaf moskeetorens moet dan ook worden tegengegaan, althans volgens de SGP.

Wil de SGP soms terug naar de tijd van de kruistochten? Dan heb ik nieuws voor de SGP, het zijn onze eigen westerse troepen in diverse moslimlanden, dus we zijn al aardig op weg om weer een paar kruistochten in de geschiedenis erbij te schrijven.

Verdraagzaamheid (de andere wang) zou juist een leidraad moeten zijn voor de aanhangers van de Joods-Christelijke religie, echter in de politiek schijnen ze nogal erg fundamentalistisch en zeer intolerant te zijn.

En nog een paar kritische vragen aan de SGP in het algemeen: Wat gaat u doen aan al die verlichte kerken in de nacht met het oog op energieverspilling? Wat gaat u doen aan al die kerkklokken overlast op zondag tot oproep van het Christelijke gebed? Is de Nederlandse grondwet niet gelijk voor een ieder die zijn geloof wil belijden, dus ook voor moslims? Waarom noemt u een oproep tot gebed vanaf een minaret een "klaagzang"? Is uw God superieur aan de God of Allah van de ander en zijn er dus meer Goden dan alleen uw God of Allah?

Kamerleden van de SGP neemt u vooral kennis van artikel 1 van de Nederlandse grondwet en laat deze goed op u inwerken wat er nu echt staat geschreven! En vergeet u nooit dat er een Geuzenpenning is met de tekst "Liever Turks dan paaps".

Nog even een korte geschiedenisles voor de intolerante medemensen onder ons:

Tijdens de tachtigjarige oorlog steunde het Ottomaanse Rijk de strijd van de Nederlanden tegen de Spanjaarden. Na de verovering van Sluis in Zeeuws-Vlaanderen door het Staatse leger trokken de Spaanse troepen weg. Zij lieten 1500 galeislaven achter onder wie een groot aantal moslims uit het Ottomaanse Rijk, die kortweg werden aangeduid als "Turcken". De Turken werden vrijgelaten en naar huis gestuurd. Zo verkreeg de Opstand de steun van het Ottomaanse Rijk. Prins Maurits besloot daarop de naam Turkeye te verbinden aan de Schans die in hetzelfde jaar 1604 werd aangelegd en waarnaar later de nabijgelegen buurtschap werd vernoemd.

Bij de Hagepreken werd vaak verwezen naar de religeuze tolerantie van de Ottomaanse sultan, wat tot een inspiratie werd voor de protestanten in hun strijd om godsdienstvrijheid. "Liever Turks dan paaps" werd zelfs een leuze van de Geuzen tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648). Terwijl de paus de Reformatie met straffe hand vervolgde, gaf de Turkse sultan andersdenkenden, na afdracht van een financiële tegenprestatie, godsdienstvrijheid in het Ottomaanse Rijk.

Voor zover bekend werd de leuze "Liever Turks dan paaps" voor het eerst gebruikt tijdens hagepreken te Antwerpen in 1566, het jaar van de Beeldenstorm. De leuze wordt ook gevonden op zilveren geuzenpenningen in de vorm van een Turkse halve maan, die door de geuzen aan hun kleren werden gedragen.

De geuzen legden een verband tussen Willem van Oranje en de Turkse tolerantie in verschillende geuzenliederen, o.a. in het volgende lied:

Den Prince van Oraengien triumphant Godt sal hem gheven wijsheyt en verstant, Op dat Gods Woort tot desen stonden, Mach gepreect worden aen elcken cant, Liever Turcks dan paus bevonden. Al is den Turk gheen Christen genaemt, Hy en heeft niemant om tgeloove gebrant, Als die papisten doen alle dage (...)

Kijk hier naar de belachelijkheid van vooroordelen als u het na het lezen van dit artikel nog niet snapt!

Deel!

comments powered by Disqus