dinsdag 25 december 2012

Video: Hoe de Germaanse stammen het begin van de Romeinse ondergang werden!

Walhalla het paradijs van onze Germaanse voorvaderen en krijgers, alleen de dapperste krijgers die vielen in de strijd kregen toegang tot het Walhalla. Lang voordat de Joods-Christelijke onzin ons Europa ging teisteren (met de inquisitie) kenden onze Europese voorvaderen Yggdrasil als de toen gangbare religie. Nu zijn het de Verenigde Saten van Amerika die de wereld wil domineren, toen waren het de Romeinen en het Romeinse Rijk.

De Germaanse stammen verenigd onder de leider Arminius, wilden hun grondgebied verdedigen tegen de Romeinse expansie. Uiteindelijk versloegen de Germanen het Romeinse leger vernietigend in het Teutoburgerwoud, gelegen in het huidige Duitsland. Met die ene slag veranderden de Germaanse stammen de koers van de geschiedenis in Europa en was de macht van de toenmalige agressor gebroken. Het schijnt dat de Romeinse Keizer Augustus een week heeft geweend om het verlies van zijn drie legioenen in Germania.

Deel!

comments powered by Disqus