donderdag 17 januari 2013

De wegwerp mensen, voor eenmalig gebruik

Terwijl de Verenigde Staten zijn grenzen uitbreid over de wereld, op grond van hun manier van leven, word het duidelijk dat degenen die hier de verantwoordelijk op zich heeft genomen geen of weinig waarde hecht aan het menselijk leven. Ze zijn bereid om duizenden, zelfs miljoenen mensen te doden, voor de winst, voor macht, voor geld, voor olie en grondstoffen.

ontmoet deze mentale ziekte genaamd U.S.A met de mensen die hier geen behandeling voor krijgen, tevens is er een gemuteerde vorm van deze mentale ziekte genaamd EU,hier is weinig van bekend maar stam zeker af van zijn agressieve voorstander.

Het is tijd voor het verlichten (zichtbaar maken) van de waarheid, Verlichting is een destructief proces en heeft niets te maken met het steeds beter of gelukkiger worden, Verlichting is de afkalving van onwaarheid, Het is het zien door de gevel van pretentie, Het is de volledige uitroeiing van alles wat we gedacht om waar te zijn

Quote's:
"IN EEN TIJD VAN UNIVERSEEL BEDROG IS HET VERTELLEN VAN DE WAARHEID EEN REVOLUTIONAIRE DAAD WORDT" - GEORGE ORWELL, AUTEUR .....
"ALLE WAARHEID DOORLOOPT DRIE STADIA TEN EERSTE IS HET BELACHELIJK GEMAAKT, TEN TWEEDE IS HET HEFTIG VERZET, EN TEN DERDE, HET WORDT GEACCEPTEERD ALS VANZELFSPREKEND." -ARTHUR SCHOPENHAUER, FILOSOOF....

Deel!

comments powered by Disqus