woensdag 6 februari 2013

Video: “WEG MET DE MONARCHIE – HET IS 2013!”

“Kom”, dacht een mevrouw, “ik ben het geleuter zat, als niemand het doet, ga ik het doen. Ik ga Artikel 7 van de Nederlandse Grondwet toepassen.”

Zo gezegd, zo gedaan.

Zij pakte een oude kartonnen doos, maakte er een soortement plakkaat van, schreef daar in hoofdletters een eenvoudige tekst op en ging achter de dranghekken van de Gemeente Utrecht staan, alwaar een “hooggeplaatst gezelschap” langs zou trekken om een feestje voor genodigden te vieren.

Op het moment, dat dit “hooggeplaatst gezelschap” passeerde, hief zij het plakkaat omhoog en werd prompt gearresteerd.

Want de eenvoudige tekst luidde:

WEG MET DE MONARCHIE – HET IS 2013!

Duidelijke taal en een juist statement voor iemand die de democratische processen een warm hart toedraagt. En een zeer wellevende en beschaafde manier van uitdrukken, vergeleken met het gooien van een waxinelichtjeshouder van 300 gram tegen een PANZERKUTSCH, nietwaar? Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee, want de tekst van Artikel 7 van de Grondwet is daar bij wijze van uitzondering bijzonder duidelijk over:

Art. 7. [Vrijheid van meningsuiting] (1.7)

-1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

-2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending.

-3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan 16 jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

-4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

De arrestatie van deze, naar we mogen aannemen Nederlandse staatsburger, is volstrekt illegitiem en ongrondwettelijk. Het komt de belastingbetaler weer duur te staan, want hie komt uiteraard een dikke claim achteraan. De overijverige ambtenarij staat behoorlijk voor paal, als men de poot strak houdt. Dat zou wel eens kunnen door deze integere en geweldloze mevrouw aan te klagen wegens:

•majesteitsschennis

•discriminatie

•staatsondermijning

•oproepen tot openlijke geweldspleging

•en wat u nog niet wist.

Gezien de kansloosheid van het te voeren proces, zal er dan een psychiatrisch onderzoek moeten plaatsvinden, waaruit wordt geconcludeerd, dat mevrouw volledig ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard, teneinde een normale rechtsgang te vermijden.

Dit soort inquisitie- en Gestapo methoden zullen het voorland zijn van “koning” Willem de Laatste, de stuiptrekkingen van een feodaal en achterhaald stelsel: de constitutionele monarchie. Willem de Laatste deelde ons nog minzaam het volgende mede:

“Ik ben ge’oejd dooj alle wajme ‘eaksies. Het is een ONTZETTEND g’ote eej mijn moedej’ op te volgen”.

Een grote eer?

Blijkbaar is het dus een erebaantje, dus waarom moet dat dan 270 miljoen per jaar kosten?

Hij bedoelt waarschijnlijk dat het een groteske BELEDIGING is, maar dat hij zich daar geen “jeet van aantjekt” en lekker doorgaat met flierefluiten,vakanties boeken, onroerend goed op onze kosten aanschaffen, de Raad van State veurzit, aan het hoofd van de regeirng gaat zitten en wetten, weten en nog eens wetten tekenen. Indachtig Artikel 7 Grondwet mag deze vent uiteraard zeggen wat hij wil, maar betekent dat dan, dat er niets mag worden terug gezegd?

Ja, beste lezers, dat betekent het wel degelijk. Ook al doet u het zwijgend en schrijft uw mening op een stukje karton. Op de sociale media is #wegmetdemonarchie “trending” en het wachten is op het feit dat “#willemdelaatste” dat ook wordt. Weg met die uitvreterskliek!

Bron: freedombytes

Deel!

comments powered by Disqus