dinsdag 13 oktober 2015

Noodopvang voor asielzoekers toch in Hoorn

Hoorn gaat nog deze week 200 asielzoekers uit Syrië en Eritrea opvangen in het centrum De Kreek (Bangert en Oosterpolder). De dag die je wist dat zou komen wordt vanavond besproken in de gemeenteraad.

Dat gebeurt pro forma, want het B&W-besluit behoeft volgens burgemeester Yvonne van Mastrigt geen goedkeuring van de raad.


Vandaag zijn de direct omwonenden van De Kreek op de hoogte gesteld. Het gaat om een crisisopvang van 72 uur, dat maximaal met twee van die termijnen kan worden verlengd tot in totaal negen etmalen. Hoorn geeft met de opvang gehoor aan een oproep van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Woningcorporatie Intermaris meldt dat ongeveer 10% van de woningen die dit jaar vrijkomen in Hoorn naar asielzoekers

Van de ongeveer 900 woningen die Intermaris jaarlijks opnieuw verhuurt in Hoorn, gaan er dit jaar naar verwachting 90 rechtstreeks naar statushouders. Intermaris stelt dat de wachttijden voor huurwoningen door de grote nieuwe instroom van statushouders in de meeste gevallen met een aantal maanden zal toenemen, maar dat dit tijdelijk van aard zal zijn.

Voor de langere termijn zou Intermaris maatregelen willen nemen als het zo snel mogelijk bouwen van nieuwe sociale huurwoningen. Zij zien in Hoorn drie locaties waar deze nieuwbouw kan verrijzen. In de Siriusstraat, Steenbokstraat en de Zuiderkruisstraat in de Grote Waal worden portiekwoningen gesloopt, hiervoor in de plaats gaat Intermaris nieuwe huizen bouwen en, als de gemeente meewerkt, 100 extra woningen. Samen met de nieuwbouw van sociale woningen in de Bangert en Oosterpolder en op het terrein van de oude Philipsfabriek zou dit volgens Intermaris voldoende aanbod opleveren om op langere termijn te voldoen in de verhoogde vraag.
DIT IS EEN BOODSCHAP VOOR DE VLUCHTELINGEN

Posted by Niet100 on maandag 19 oktober 2015

Deel!

comments powered by Disqus